ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH
 
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY
Skip portletPortlet Menu
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Sáng ngày 21/8/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

 
NGHIÊN CỨU, TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Skip portletPortlet Menu
Trao đổi, giải đáp các kiến nghị đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng

1. Đề nghị Trung ương cần quy định rõ hơn, cụ thể hơn thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và chế tài xử lý nếu để xảy ra vi phạm về công tác cán bộ trong cơ quan, đơn vị phụ trách (Thành phố Vinh).

.....

Hoàng Mai quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường
Đảng bộ thị xã Hoàng Mai có 34 tổ chức cơ sở Đảng, 3.793 đảng viên, 221 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó, 10 đảng bộ xã, phường có 3.368 đảng viên, 182 chi bộ trực thuộc (132 chi bộ khối, thôn, 39 chi bộ trường học, 5 chi bộ công an phường, 3 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ quỹ tín dụng), có 6 khối, thôn có nguy cơ không còn chi bộ (khối 7 phường Quỳnh Xuân; thôn 12, 13 xã Quỳnh Trang; thôn 4, 22 xã Quỳnh Vinh; thôn 3B xã Quỳnh Lộc).
Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Phòng tổ chức đảng, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Chi bộ phòng Tổ chức đảng, đảng viên  là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay có 11 đảng viên; 100% có trình độ chuyên môn đại học; 100% có lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; trong đó 03 đ/c thạc sỹ; cơ bản đảng viên có kinh nghiệm và trưởng thành từ cơ sở.
Sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo ở Tân Kỳ
 Những năm qua, các cấp ủy đảng ở Tân Kỳ đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Những giải pháp đã triển khai góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp trên địa bàn, vun đắp lòng tin của nhân dân.
Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, dấu hiệu của sự suy thoái
Theo thống kê của 21/21 huyện, thành, thị ủy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII đến nay (2015-2018) tổng số đảng viên nghỉ công tác, chuyển sinh hoạt đảng về các địa phương là 5200 người, trung bình 1 năm 1300 người. Nhìn chung, các đảng viên, các cấp ủy đảng đã thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng đảm bảo theo quy định, hướng dẫn. Nhiều đồng chí sau khi về sinh hoạt tại địa phương đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, có uy tín trong chi bộ và cộng đồng dân cư.
Một số mô hình và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã
Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền các cấp, nên hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã đã có nhiều chuyển biến khá tích cực; các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở khối, xóm, thôn, bản ngày được quan tâm hơn, bước đầu đã động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khối, xóm, thôn, bản phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Xóa nguy cơ “trắng đảng viên” ở một số chi bộ tại Tương Dương
Tương Dương là một trong những Đảng bộ huyện miền núi cao thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020.
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 09-ĐA/TU, về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu